San xuat

Liên kết website

Phòng thí nghiệm

Để thực hiện phương châm ” Chất lượng hàng đầu, dịch vụ hoàn hảo” ngay từ khi đi vào hoạt động công ty Global Hùng Vương đã theo chặt chẽ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của công ty TNHH Xây Dựng Công Trình Hùng Vương, do tổ chức AFAQ AFNOR INTERNATIONAL của cộng hòa Pháp cấp.

 

 

 

 

Công ty hiện có những chuyên gia hàng đầu về công nghệ bê tông đúc sẵn, đã trang bị các loại máy móc, thiết bị thí nghiệm hiện đại, chuyên ngành để kiểm tra chặt chẽ vật tư đưa vào sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm đầu ra thị trường.

 

 

Phòng thí nghiệm và kiểm tra chất lượng của Công ty đã được Bộ xây dựng cấp quyết định công nhận đày đủ khả năng thực hiện các phép thử và cấp dấu LAS mã số : LAS-XD 374 ngày 18/8/2005