Hình giới thiệu
Trang chủ Giới thiệu HỆ GIÁ TRỊ

Liên kết website

HỆ GIÁ TRỊ

Tầm nhìn

Trở thành một công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững trong khu vực về sản xuất và thi công cống kích ngầm. Mang lại hiệu quả tối đa cho khách hàng và nâng sản phẩm bê tông thương hiệu Việt lên một đẳng cấp mới.

 

Sứ mệnh

  • Cung cấp những sản phẩm bê tông ưu việt trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu, xây dựng giá trị thương hiệu và mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng và đối tác.
  • Không ngừng nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, đầu tư công nghệ mới, đa dạng hoá sản phẩm để đưa ra thị trường Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á.
  • Phát triển bền vững mang lại lợi ích cao nhất cho tổng công ty và đối tác đồng thời giữ trách nhiệm đối với xã hội.

 

Giá trị cốt lõi

 

Giá trị cốt lõi của Global - Hùng Vương được hình thành trên cơ sở tuân thủ các tiêu chí: “Hợp Tác – An Toàn – Chất Lượng – Trung Thực – Đổi Mới – Uy Tín”. Đây là những tiêu chí mà mỗi Cán Bộ Công Nhân Viên Global - Hùng Vương cần phấn đấu đạt được để góp phần tạo nên văn hóa Global - Hùng Vương, là nền tảng cho các quy tắc ứng xử của Global - Hùng Vương.